Projectformulier

Projectvoorwaarde

Van het project of initiatief waarvoor u financiële ondersteuning vraagt, dient het hoofdthema een directe relatie te hebben met natuur, landschap, cultuurhistorie of natuureducatie.

Downloads

Bijgaand treft u een PDF aan van een aanvraagformulier. Wij verzoeken u om dit in zijn geheel in te vullen en naar ons te e-mailen of op te sturen. Uiteraard nemen wij daarna contact met u op om u te informeren over het verloop van uw aanvragen.

Projectformulier Streek Fonds Flevoland

U kunt hier het logo downloaden.

Online versturen

U kunt ook online het projectformulier invullen en versturen. Vul hiervoor onderstaande gegevens in.

Streekfonds Flevolandd.d. 16-10-2018A1 Rechtsvorm van de aanvrager
Particulier (natuurlijk persoon),
vul A2 in en ga vervolgens naar A4.

Rechtspersoon, te weten
Anders namelijk
Ga verder naar A3

Overheidsorgaan, namelijk
Ga verder naar A3
A2 Gegevens particulier/natuurlijk persoon
Man
Vrouw
A3 Gegevens rechtspersoon/overheidsorgaan
A4 Adresgegevens aanvrager
B Projectgegevens (Bijlagen 1: Projectplan)
C Financiele projectgegevens
Onderstaand blok niet door aanvrager in te vullen
Versturen
Vul bovenstaande code in